“Thánh quay cóp” và cái kết… đau ruột

Video | Hắc Gấu - 06/02/2018

Trong cái khó lại ló ra cái... "ngu", lỡ "quay cóp" được rồi thì cứ theo thế mà làm thôi.
Nguồn: 24h.com.vn

Đánh giá bài viết này