Tài năng thì có hạn nhưng tai nạn là… “sấp mặt”

Video | Hắc Gấu - 09/02/2018

Tài năng thì có hạn nhưng cứ thích thể hiện làm gì để nhận phải tai nạn "sấp mặt" thế này.
Nguồn: 24h.com.vn

Đánh giá bài viết này