Hoảng loạn khi máy móc bỗng dưng “nổi loạn”

Video | Hắc Gấu - 09/02/2018

Cứ cẩn thận nhé, một khi máy móc trở nên "nổi loạn" là khó lường được hậu quả lắm nha.
Nguồn: 24h.com.vn

Đánh giá bài viết này