Cloud Vps A

 • 1 - Core
 • 10GB - SSD
 • 512MB + 1GB RAM - RAM
 • Directadmin/ Plesk - Free
 • 1 - IP
 • Không giới hạn - Bandwidth

 • 3 tháng 180.000 VND
 • 6 tháng 171.000 VND
 • 12 tháng 162.000 VND
Đăng ký dịch vụ

Cloud Vps B

 • 1 - Core
 • 1GB + 1GB RAM - RAM
 • Directadmin/ Plesk - Free
 • 25GB - SSD
 • 1 - IP
 • Không giới hạn - Bandwidth

 • 3 tháng 428.000 VND
 • 6 tháng 405.000 VND
 • 12 tháng 383.000 VND
Đăng ký dịch vụ

Cloud Vps C

 • 2 - Core
 • 2GB + 1GB RAM - RAM
 • Directadmin/ Plesk - Free
 • 40GB - SSD
 • 1 - IP
 • Không giới hạn - Bandwidth

 • 3 tháng 618.000 VND
 • 6 tháng 585.000 VND
 • 12 tháng 553.000 VND
Đăng ký dịch vụ

Cloud Vps D

 • 3 - Core
 • 4GB + 2GB RAM - RAM
 • Directadmin/ Plesk - Free
 • 60GB - SSD
 • 1 - IP
 • Không giới hạn - Bandwidth

 • 3 tháng 846.000 VND
 • 6 tháng 801.000 VND
 • 12 tháng 757.000 VND
Đăng ký dịch vụ

Cloud Vps E

 • 4 - Core
 • 8GB + 2GB - RAM
 • Directadmin/ Plesk - Free
 • 80GB - SSD
 • 1 - IP
 • Không giới hạn - Bandwidth

 • 3 tháng 1.321.000 VND
 • 6 tháng 1.251.000 VND
 • 12 tháng 1.182.000 VND
Đăng ký dịch vụ
Ngôn ngữ:

Copyright ® Công ty cổ phần AZMEDIA. All Rights Reserved.

Số 27 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0916 826 238 - Email: contact@sky.vn